default

A reinkarnáció csak filozófia? A tárgyi bizonyítékok vizsgálata

Amióta világ a világ, a gondolkodó embert foglalkoztatja a túlvilági lét, a halál és élet, netán a feltámadás, vagy a tetszhalott állapot kérdése. Sokan mondják, odaátról még senki sem jött vissza, így a kérdéssel kapcsolatos elméletek teljes bizonytalanságra vannak kárhoztatva. Rengeteg a mendemonda, a hiedelem, a bizonytalanság s ennek komplementer párja, a reménység.

Lélekvándorlás, pre-egzisztencia, transzmigráció, metempszühózis, reinkarnáció... sokak számára viszolyogtató kifejezések, mások számára világképük szerves része. Gyakran mondják: a lélekvándorlás filozófiája szerint...

Vajon tekinthető-e egy bizonyított kérdésnek a lélekvándorlás, avagy csupán a keleti misztikum újabb térhódításával állunk szemben?

Ha reinkarnációs elmélet tárgyi bizonyítékkal is alátámasztható, akkor a logikai érvek mellett abszolút élet - és tudat formáló valósággá válik. Érdemes az örök kérdések feszegetése, mert e nélkül nincs megnyugtató válasz a lét napi problémáira sem.

Az elméletet alátámasztó megdönthetetlen tárgyi bizonyítékok, és azok analízise Balaráma Dásza, vaisnava teológus előadásának a keretében lesz szemlélhető.

[TÉRKÉP] [LINK]

[CIKKEK] [LINK]

[VIDEÓK] [LINK]

Az esemény FB oldala: [LINK]

További eseményeink: [LINK]

Az előadás ingyenes.

szeretettel várunk!