A szív sötétje

A szív sötétje

Dr. Minerva szerzőtársával, a Milánói Egyetem bioetikusával, Alberto Giunlinivel együtt a Medical Ethics (Orvosi Etika) nevű újságban arról érvel, hogy a „születés utáni abrotuszt" engedjék meg minden olyan esetben, amikor az abortusz is lehetséges.

Aktív lelki élet

Aktív lelki élet

Mint ahogy az átlag ember nyilvánvalóan nem mehet be csak úgy a Fehér Házba, hogy ott egyből közvetlenül az Elnökkel való találkozást követelje, hasonlóan nem sétálhat be akárki egy templomba, azzal a kéréssel és elvárással, hogy "Mutassátok meg nekem Istent!"

A 4 világkorszak. Ősi írások az időciklusokról

A 4 világkorszak. Ősi írások az időciklusokról

A mítoszok, mitológiák tanulmányozása fontos információkkal szolgálhat és akár fényt deríthet arra a hatalmas, ismeretlen időszakra, amely megelőzte az emberi történelem rövid, eddig feltárt időszakát. Az ősi kultúrák időszemléleteit vizsgálva olyan hasonlóságokat fedezhetünk fel, melyek azt sugallják, hogy a világ civilizációi egy közös forrásból származnak.

A vándorok menedékhelye

A vándorok menedékhelye

Bírbal nagyra értékelte az alázatosságot. Maga is hű példája volt ennek. Akhbar császár 13 évesen került a trónra. Ezt követően a világ egyik leghatalmasabb birodalmát építette fel. Fényes pompában élt. Ennek tudatában talán nem érthetetlen, hogy a császár néha olyan felfuvalkodott módon viselkedett, mintha az egész világ az övé lenne. Egy nap Bírbalnak elege lett ebből.

A modern élet ritmusa

A modern élet ritmusa

Az átlagember nem igen használja szabad akaratát. És csakugyan, hogyan tekinthető szabadnak, ha egyszer annyi minden megköti?

Hősök tele

Hősök tele

Számtalan olyan politikai és társadalmi hős volt (és van), akik legyőzték a hasonlóan hatalmas ellenségüket, ám illúziójuk miatt mind azt hiszik, hogy a föld amit raboltak az övék, s újra egymás ellen harcolnak, míg életüket vesztik valahol. Nem képesek elfogadni azt a lelki utat, ami a végső győzelemhez, a békéhez vezet.

A valódi érték

A valódi érték

A védikus kultúra és mai kultúra között nem az ismeretszerzés minőségében van döntő különbség.

A haladás csak egy mítosz!

A haladás csak egy mítosz!

A mai világban általánossá vált az az elképzelés, mely szerint az emberiség lineárisan halad előre, s szüntelenül fejlődik.

Kitörölheted...

Kitörölheted...

Volt már veled olyan , hogy ülsz valami nyugis helyen és álmodozgatsz hogy mit csinálnál ha...?

Mi a karma?

Mi a karma?

A karmaegyike azoknak a témáknak, amiről sokan tudnak egy kicsit, de kevesen értik hogyan is működik pontosan, és mennyire bonyolult is valójában.

A nagy ugrás

A nagy ugrás

Az ember háromszorosan determinált lény: biológiailag, mentálisan és spirituálisan.

Ne térj vissza!

Ne térj vissza!

Az ősi India bölcsei arra figyelmeztetnek, hogy az emberi élet arra való, hogy kiszabaduljunk a lélekvándorlás végtelen körforgásából. Ne térj vissza! - hangzik az intelmük.

A több a jobb?

A több a jobb?

Az ember könnyen egy bizonyos káprázat csapdába eshet. Ismerek én is olyanokat akiket elkapott ez a bizonyos káprázat, bár ez gyógyítható. Sokan hiszik: „ha több ezem-azom van, akkor jobb vagyok mint mások". Nem pont a mütyűr vackokra gondolok, hanem pl: ha több aranyérmem, vagy több részvényem több barátnőm stb. van akkor jobb vagyok

A Vimána légitársaság

Buddha : rövid ez az emberi élet és nem szabad ostobaságokra vesztegetni!

Mi a kapcsolat a fogyasztói kultúra, a materializmus és a környezeti válság között?

Falbontó

Az elme játéka

Folyékony szépség!

Dicshimnusz

A Legnagyobb Bolond!

A TERMÉSZET HÁROM KÖTŐEREJE ÉS A HELYZETFÜGGŐ TUDÁS

A lelki hang, közvetlen észlelés és logika

DHIRA - az önvaló forradalma

Az egyéniség kérdése

Test-tudat

Követni önmagadat

A megkötözött élőlények

AZ EMBERISÉG ELTITKOLT TÖRTÉNETE

A tudat természete

Az igazi kihívás