default

A lelki hang, közvetlen észlelés és logika

Az élet legfőbb céljának igazságát akarjuk megalapozni?

Mi a bizonyság (pramána)?

Pramána az, amely megalapozza az igazságot.

Hányféle bizonyság van?

Háromféle: lelki hang (sabda), közvetlen észlelés (pratjáksa) és logika (anumána). Valamennyi védikus szentírás bizonyság a lelki hang formájában, az önragyogó tudás (szvatah-sziddha-gjána) megtestesülései. Ez a bizonyság legjobb formája, enélkül nem lehet megismerni az igazságot, amely örökké az időleges anyag fölött áll.

Miért nem lehet megismerni az Legfelsőbb Személyt, az Abszolút Igazságot közvetlen észleléssel és logikával?

Közvetlen észleléssel (pratjáksa) csak az anyagi érzékek benyomásait lehet összegyűjteni; és a logika (anumána) csak ezekből tudja levonni a következtetéseket. A bizonyság e két formájával csak az anyagi világot lehet megismerni, és semmi mást.

Akkor miért fogadjuk el a közvetlen észlelés és a logika folyamatait, amikor az élet legfőbb céljának igazságát akarjuk megalapozni?

Mert ezek hatékony eszközök, ezekkel lehet megerősíteni a sabda-pramána (a lelki hang, a Véda bizonysága) által nyert információ tökéletes igazságát.

Bhaktivinoda Thakura

(Részlet a Vaisnava Sziddhánta Mala-ból)