default

9 pontos irányelv, hogy tájékozódni tudj a különböző filozófiák között!

Mi alapján tudunk különbséget tenni, vagy eligazodni a különböző filozófiák, szentírások és vallások között? Van-e egyáltalán mód ezek ellenőrzésére?

Egy iránytűt szeretnénk adni a feltett kérdés megválaszolásához.

1. Milyen régi?

Nagyon ősinek kell lennie, mert ha létezik egy legfelsőbb tudás-forrás az univerzumban, akkor e tudás továbbadásának már régen el kellett kezdődnie.

2. Honnan származik?

Egy felsőbb intelligenciától kell származnia. (Nem közönséges egyének kitalációjából)

3. Érvényességi köre.

A közvetített tudásnak egyetemesnek kell lennie. Nem lehet benne pusztán arról szó, hogy a "nagy teknősbéka elhozta népünket Pago Pago szigetére". Azaz elvárhatjuk, hogy mindig, mindenkire érvényes legyen.

4. A tudás területei.

Minden fontos témát fel kell ölelnie: filozófia, kozmológia, különböző tudományok, erkölcs, életmód, stb.

5. Viszonya más tudásrendszerekhez.

Meg kell különböztetnie magát más, kevésbé tökéletes tudásrendszerektől.

6. Megőrzés.

Létezni kell egy rendszernek - láncolatnak-, ami a tudás sértetlen átvitelét biztosítja az időben. Ez a közvetítő csatorna nem pusztán egy tudásmennyiséget továbbít, hanem egy olyan konvenciót is, amely meghatározza a tudásszerzés, a megismerés elfogadott módszerét is.

7. Kapcsolat a tapasztalatainkkal.

Megfigyelhető kapcsolatnak kell lenni a tudás rendszer és a tapasztalataink között.

8. A követők.

A tudásrendszer követőinek és képviselőinek tükrözniük kell a tanítás minőségét.

9. Ellenőrzés.

Ha a leírások beszámolnak olyan eljárásokról, folyamatokról, amelyekkel a tudásrendszerben foglalt, nem nyilvánvaló igazságok leellenőrizhetők, akkor meg kell vizsgálni, hogy gyakorlásuk a kívánt eredményre vezet-e.

Szerintünk tehát ezeknek a kritériumoknak kell egy ideális tudást hordozó irodalomnak megfelelnie!