default

Folyékony szépség!

Számtalan "most lerántjuk a leplet a szépség titkairól" kezdetű írás kering a világhálón, és a nyomtatott magazinok oldalain. Mi viszont kijelentjük, hogy tényleg képesek vagyunk arra, hogy felfedjük ezt a népszerű titkot az emberiség számára, nem csak a női olvasók hasznára!

Ha az igazságot keresed, akkor őszintének kell lenned, és tisztán kell látnod az illúzió világában is. Nincs ez máshogy akkor sem, ha a szépség titkát akarod megtudni...

Egyszer egy férfi, aki bár nagyon hatalmas és erős volt, ám jelleme módfelett kétséges, beleszeretett egy gyönyörű lányba. A lány nemcsak gyönyörű volt megjelenésében, de jelleme is erényes volt, s ezért nem tetszett neki a férfi közeledése. A férfi azonban kéjes vágyai miatt kitartó volt, s ezért a lány arra kérte őt, várjon csupán hét napot, s megadott egy időpontot a hét nap után, amikor a férfi találkozhat vele. A férfi beleegyezett, s nagy reményekkel várni kezdte a kitűzött napot.

A szent lány azonban, hogy kinyilvánítsa az abszolút igazság valódi szépségét, egy nagyon tanulságos módszert alkalmazott. Nagyon erős hashajtókat vett be, s hét napon keresztül csak ürítette és kihányta azt, amit megevett. Ráadásul mindent, amit kiürített és kihányt, összegyűjtötte egy megfelelő edényben. A hashajtóknak köszönhetően a gyönyörűnek tartott lány olyan sovány és vékony lett, mint egy csontváz, színe feketés lett, csodálatos szemei mélyen beestek szemüregébe. Így várta türelmetlenül a kitűzött órában a lelkes férfit.

A férfi megjelent a színen, nagyon jól öltözve, kifogástalan viselkedéssel, s a csúnya lánytól, akit ott várakozva talált, a gyönyörű lány felől érdeklődött, akivel találkoznia kellett volna. A férfi nem ismerte fel abban a lányban, akit látott, ugyanazt a gyönyörű lányt, aki felől kérdezett, s bár a lány újra és újra bizonygatta neki, hogy ő az, szánalmas állapota miatt a férfi nem ismerte fel.

Végül a lány elmondta a férfinak, hogy félrerakta szépségének alkotórészeit, s edényekben tartja. Azt is elmondta, hogy a férfi most élvezheti a szépség e nektárját. Amikor a világi, költői férfi azt kérte, hogy láthassa ezt a szépség-nektárt, a lány odavezette őt az ürüléket és folyékony hányadékot tartalmazó edényekhez, amelyek kibírhatatlan bűzt árasztottak. Így tárult fel a férfi előtt a folyékony szépség egész története. A szent lány kegyéből végül ez a gyenge jellemű férfi képessé vált arra, hogy különbséget tegyen az árnyék és a valóság között, s így magához tért.

Ennek az embernek a helyzete hasonló mindannyiunk helyzetéhez, akiket a hamis, anyagi szépség vonz. Az anyagi testen túl ott a lélek, ami most lehet, hogy be van fedve, de az önmegvalósítás folyamatával újra lehet egy tapasztalatunk róla, a valódi önvalóról. Manapság hiába divat a test-tudat, és díszítjük, balzsamozzuk, cicomázzuk fel oly ékesre, a külcsín felszíne mögött még a nagy filmsztárok, divatmodellek anyagi teste is csupán egy bőrből készült zsák, mely mindenféle nem túl vonzó, vagyis inkább egyenesen taszító és bűzös anyaggal van teli. Ezek a bölcsességek nem azt mondják, hogy ne foglalkozz a testeddel, hanem azt tanítják, hogy ne csak azzal törődj! A valódi önazonosságunk ennél sokkal több...

Sajnos az embereknek nincsen tudomásuk a tulajdonképpeni igazságról, sőt kilencvenkilenc százalékuk az élet minden területén csak hazugságot követ, az igazság nevében. Bennünket valójában vonz az igazság szépsége, de időtlen idők óta az igazságnak tűnő hazugság szeretetéhez vagyunk hozzászokva. Ezért egy közönséges materialista ember számára az "igazság" és a "szépség" összeegyeztethetetlen fogalmak...