default

ÁLLíTSD MEG A FOLYAMATOS VÁNDORLÁST !!!

Afgánok, szírek, pakisztániak, bangladesiek és a Dél - Európa partjait ostromló Afrikából érkezők...

Migráció vagy népvándorlás...

Bizonyos területek megsokszorozódó népessége, mégpedig olyan vidékeken, ahol a megélhetésre alapozott erőforrások elapadnak.

Helyek, ahol szélsőséges hatalmi harcok dúlnak, amiknek a fennmaradását az egymással harcot vívó terrorszervezetek szavatolják.

Területek, ahol súlyos probléma még a táplálék megtermelése is, a saját népük számára, az exportra termelő mezőgazdasági monokultúrák földéhsége végett, és a klímaváltozás pedig az ivóvízellátás számára okoz komoly gondokat.

Hogy mi okozza azt pontosan, hogy e távoli országok lakói ilyen nagy számban, egyik évről a másikra elkezdték elözönleni a kontinensünk határait? Hogy mi történt a közelmúltban, ami ezt előidézhette, úgy, hogy ezen országok lakói egymással össze nem beszélhettek, mégis egyidejűleg úgy döntöttek, hogy neki vágnak ennek az útnak?

Ezt pontosan nem tudni. Bárhogy is közelítették meg eddig a témát, erre a világszerte, és egyidejűleg bekövetkezett változásra, elfogadható magyarázattal még nem tudott előállni senki.

Lehet sok dolgot látni ebből, de a teljes képet összerakni nem ilyen egyszerű.

Nézheted a részleteket, például, hogy Európa a még mindig fent álló előnyét annak köszönheti, hogy technológiai, gazdasági és katonai fölényét más földrészek természeti forrásainak a kisajátítására és felemésztésére használta.

Tekintetünkkel felmérhetjük azt is, hogy van egy globális környezetszennyezés, és klímaváltozás is, ami például a szükséges ivóvízhez való hozzáférést is ellehetetleníti, mára már az emberiség 15%-a számára. Külön érdekesség lehet, hogy azoknak az országoknak a helye a térképen, ahol a talajvíz szintje a leggyorsabban süllyed, az döbbenetes módon egybeesik a migránsokat kibocsátó országok helyével.

Persze akadnak mindenféle más, extrém elképzelések is, például egyesek a globális elit hatalmi játékait látják e mögött (is), ahogyan az érdekszférájuk diktálta mezsgyén mozgatják a tömegeket, mint valami bábukat, egy előre elrendezett színdarab során.

Sok dolgok vehetsz alapul, ha a felszíni okokat akarod csak látni. Megnevezheted oknak a politikát, a háborúkat, a környezetszennyezést és a klímaváltozást, a neveltetést, az eleve elrendelt rossz körülményeket, a vallási különbségeket, stb.

Mi ajánlunk egy más nézőpontot, ahogyan az eseményre tekinthetsz. Nem szükséges a felszíni okokat feszegetni, mivel a problémák úgyis újra és újra megnyilvánulnak, ha a tudatlanság az eredendő forrása mindennek, ami ebben a Kali korban van igazán kiteljesedőben.

Egyes népek leigáznak, vagy valamilyen módon mások fölé kerekednek, míg mások kizsákmányoltakká válnak. Némelyek a csalók, míg mások meg a becsapottak. Vannak, akiknek nagy gazdagság jut osztályrészül, de ez mások kárára van, így hát a puszta létezésük is karmát eredményez ebben a mesterkélt világban, ahol a Föld bolygónk, és annak millió és millió lakója,- olyanok is például, akiknek nem kettő, hanem négy lábuk van -, válnak leigázottakká

Ezzel a visszahatással a következő életben szembesülni kell, és így, akik most "fent" vannak, és generálják ezt a féktelen mohóságukkal, következőre ők születnek meg majd egy olyan helyen, ahol nélkülözéssel és más keserűséggel kell majd leélniük egy újabb életet. De az is lehet, hogy már ebben az életben kopognak az ajtón, mivel a szegény, az áldozat természetes módon egy jobb helyet akar magának találni, - nincs ebben semmi meglepő. Ez a bolygó úgy van összerakva, hogy mindenkinek bőségesen juthat elegendő, ha ésszel vannak kezelve a Földünknek a javai. Nem azért lettünk emberek, és kaptunk magasabb rendű intelligenciát, hogy alantas tetteinkkel csak a kiművelt állatok szintjére kerüljünk. Ha mégis, akkor egyszer csak azt fogjuk látni, hogy lejárt a jó sors, és a kocka fordulni fog. A védikus tanítás szerint tudatunk jelenlegi állapota határozza meg a jövőnket. Még a haláltól sem kapunk tiszta lapot. Szembe kell néznünk tetteink visszahatásaival, akár jó, akár rossz karmáról van szó. Az igazi fejlődés akkor kezdődik, amikor tudatosítjuk, hogy felelősek vagyunk a tudatunkért.

Éppen ezért a Védák arra szólítanak fel bennünket, hogy emberi intelligenciánkkal ismerjük meg a hatás és ellenhatás univerzális törvényét, és ezt a tudást építsük be az életünkbe.

A védikus felfogás szerint semmi sem válik világossá addig, amíg nem értjük meg, hogy a létezésünk független a jelenlegi testünktől. Miután ezt megértettük, tudakozódhatunk arról a rendszerről, amelyik a test cseréjét szabályozza.

Valójában így szüntelen a vándorlásunk. Elindulunk, és így néha kivándorlókká, illetve bevándorlókká válunk ebben az életünkben. Majd a következő testbe is elvándorlunk, még akkor is, ha végtelen vágy láncolna minket a jelenlegi hússal, vérrel, csontokkal teli zsákhoz,- mert így kényszerítenek minket a természet törvényei. Ha nem akarunk menni, akkor is kell, mert ki leszünk "rúgva" ebből a testből. Sőt a vándorlásunk, mint lelkek, annyira szüntelen, hogy még egy életen belül is csak cseréljük folyamatosan a külső öltözetünket. Ezt az ősi, 5000 éves Bhagavad gíta (2.20) így írja le:

„Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás."

A modern tudomány pedig ugyanerre a megállapításra jutott. A tudósok becslése szerint az emberi testet durván 60 trillió sejt építi fel. Ezek a sejtek folyamatosan cserélődnek, míg 7 évente szinte minden egyes darabja kicserélődik a testnek. A hétköznapi életben a növekedés és öregedés megnevezéssel illetjük annak a testnek a változásait, amelynek szervezetei és részei fölött ennek a rejtélyes valaminek, amit mi léleknek is nevezhetünk, használati joga van. A Védák szerint nem változás történt, hanem a test cserélődött ki, tehát ez lélekvándorlás, egy életen belül.

Az emberi élet célja az önmegvalósítás! A Védák a valódi, örök lét felé terelik az útkeresőt, és nem az anyagban turkálva próbálják megmagyarázni azt, hogy mi a látszólagos oka az élőlények folyamatos problémáinak, válságainak. Ha a valóságot tanulmányozod, akkor kerül a helyére minden képkocka, ezért ezek a több ezer éves metafizikai értekezések arra szolgálnak, hogy megállítsák az illúzióhoz tapadt lelkek különféle testeken át történő bolyongását.

Leonardo da Vincit idézve:

„A természetben egyetlen működés sem ok nélkül való; értsd meg az okot, és nem lesz szükséged a tapasztalatra."